Chương trình Nhập cư diện Doanh nhân BC PNP (BC Entrepreneur Immigration Pilot)

Chương trình Nhập cư diện Doanh nhân BC PNP (BC Entrepreneur Immigration Pilot) - Thí điểm Khu vực là một con đường nhập cư cho những người nước ngoài muốn bắt đầu và điều hành một doanh nghiệp mới trong các cộng đồng nhỏ hơn trên khắp British Columbia. Doanh nghiệp phải được thành lập trong một cộng đồng có ít hơn 75.000 người nằm cách một thành phố lớn hơn 30 km.

Thí điểm trong vòng hai năm được thiết kế để giúp giải quyết các thách thức về dân khẩu trong các cộng đồng này, bao gồm thách thức từ những người trẻ tuổi di chuyển đến các thành phố đông dân hơn ở B.C. tìm kiếm các cơ hội tốt hơn.

Chương trình đề cử tỉnh British Columbia (BC PNP) cho biết thí điểm hai năm này nhằm giúp đều phối lợi ích kinh tế của việc nhập cư cho B.C. đồng đều hơn trên toàn tỉnh.

Các doanh nhân quốc tế được phê duyệt thông qua Nhập cư diện Doanh nhân BC PNP (gọi tắt là BC PNP EI) - Thí điểm khu vực trước tiên sẽ có giấy phép làm việc tạm thời để thành lập và điều hành doanh nghiệp của họ tại British Columbia trong ít nhất 12 tháng theo các điều khoản của Thỏa thuận thực hiện được thành lập trước đó.

Nếu sau đó, doanh nghiệp được BC PNP coi là đáp ứng các yêu cầu của thỏa thuận này, doanh nhân sẽ nhận được một đề cử cấp tỉnh và có thể nộp đơn xin Chính phủ Canada cho thường trú.

Chương trình thí điểm này ra mắt vào ngày 14 tháng 3 năm 2019 và sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian hai năm đầu tiên.Các đặc điểm của chương trình Thí điểm BC PNP EI

Vai trò cộng đồng tích cực - cộng đồng tham gia có vai trò tích cực trong việc lựa chọn ứng viên tương lai. Đại diện cộng đồng được chỉ định gặp gỡ các doanh nhân tương lai, nghe các ý tưởng kinh doanh của họ và giới thiệu họ đến BC PNP nếu ý tưởng của họ được chọn. Cộng đồng và các đối tác địa phương cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ việc hòa nhập cho các doanh nhân khi họ đến đây.

Giới thiệu đến BC PNP - các cộng đồng tham gia có thể giới thiệu các doanh nhân nhập cư đến BC PNP. Để được giới thiệu, ứng viên doanh nhân phải thực hiện một chuyến thăm thăm cộng đồng và doanh nghiệp được đề xuất phải đáp ứng các ưu tiên phát triển kinh tế của cộng đồng.

Hướng dẫn viên cộng đồng - các cộng đồng tham gia có thể được hưởng lợi từ một Hướng dẫn viên cộng đồng chuyên dụng được chỉ định thông qua thí điểm để hỗ trợ nhu cầu nhập cư của họ.

Lời mời & ưu tiên - doanh nhân nhập cư với sự giới thiệu của cộng đồng sẽ có thể đăng ký trong một nhóm ứng cử viên riêng cho Thí điểm khu vực EI. BC PNP sẽ ưu tiên các hồ sơ đủ điều kiện và thư mời sẽ được phát hành hàng tháng.

Chân dung ứng viên của chương trình BC PNP EI

Để được coi là đủ điều kiện tham gia thí điểm khu vực BC PNP EI, ứng viên tiềm năng phải:

- có giá trị ròng cá nhân tối thiểu là 300.000 đô la;

- có quyền sở hữu doanh nghiệp tích cực và kinh nghiệm quản lý cấp cao trong vòng 5 năm qua bao gồm:

- 3 năm kinh nghiệm trở lên với tư cách là chủ quản lý doanh nghiệp tích cực; hoặc là

- 4 năm kinh nghiệm trở lên với tư cách là quản lý cấp cao; hoặc là

- sự kết hợp của 1 hoặc nhiều năm kinh nghiệm với tư cách là chủ sở hữu / người quản lý doanh nghiệp tích cực và 2 năm kinh nghiệm trở lên với tư cách là người quản lý cấp cao.

- thể hiện trình độ thông thạo ngôn ngữ tối thiểu tương đương với Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) cấp 4;

- cung cấp một kế hoạch kinh doanh để thành lập một doanh nghiệp đủ điều kiện mới trong một B.C. cộng đồng;

- có chứng chỉ sau trung học HOẶC kinh nghiệm làm chủ / quản lý doanh nghiệp với 100% quyền sở hữu doanh nghiệp trong ít nhất 3 trên 5 năm;

- chứng minh rằng họ sẽ nắm giữ ít nhất 51% quyền sở hữu đối với doanh nghiệp được đề xuất; và

- có thể kiếm được tối thiểu 100.000 đô la đầu tư kinh doanh đủ điều kiện trong doanh nghiệp được đề xuất (chỉ khi được mời đăng ký). BCP BC sẽ không xem xét bất kỳ khoản đầu tư nào được thực hiện trước ngày mời. Tức là khi được mời, ứng viên phải đầu tư thêm được $100.000 CAD.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hướng dẫn từng bước để xin được thị thực Visa du học Canada

Mở doanh nghiệp tại Canada cho người nước ngoài